image description

Begrepp och termer

Kulturvärden ska beaktas när nya hus byggs eller bebyggelse ändras. Värdena ska bevakas både i bygglovsprocessen och under byggskedet. Många begrepp, lagar och planer styr kommunens handläggning. Här har vi samlat företeelser som är knutna till kulturvärden och förklarat vad de innebär.