image description

Skyddsbestämmelser

I detaljplaner kan byggnadsverk, tomter och allmänna platser ges skyddsbestämmelser om det finns särskilda värden ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt hänseende.

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR KORREKTA?

SANT FALSKT
Skyddsbestämmelser kan aldrig omfatta interiörer.
Skyddsbestämmelser betecknas med bokstaven ”q” preciserad med indexsiffra.
Rivningsförbud betecknas med bokstaven ”q” preciserad med indexsiffra.
Skyddsbestämmelser kan omfatta bland annat byggnadsdetaljer såväl som viktig växtlighet och konstarbeten.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4