När beslut ska fattas!

Det här är en webbplats om kulturvärden i byggandet. Alla nyfikna och intresserade är välkomna att utforska innehållet men webbplatsen vänder sig i första hand till kommunernas bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

Här beskrivs när och hur kulturvärden ska tas tillvara vid kommunernas arbete med den bebyggda miljön. I kommunernas dagliga arbete med bygglovshantering och i byggprocessen är det många olika faktorer och frågor att ta ställning till. Men här är det fokus på kulturvärden och kulturmiljöaspekter – samlade på ett ställe.

Läs mer →
 • Kulturvärden

  Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag. Läs om hur kulturhistoriska värden blir fysiska karaktärsdrag.

  Läs mer →
 • BEGREPP OCH TERMER

  Inom bygglovsprocessen finns många begrepp som handlar om kulturvärden. Här finns många av dem samlade och förklarade.

  Läs mer →
 • OM OSS

  Den här webbplatsen har utvecklats inom interreg-projektet Husnyckeln 2010-2013. Projektets syfte var att förmedla kunskap och information om byggnadskultur.

  Läs mer →