image description

Varsamhetsbestämmelser

För att beakta plan- och bygglagens varsamhetskrav kan kommunen i detaljplaner föra in varsamhetsbestämmelser för hur hänsyn ska tas till en befintlig byggnads karaktärsdrag och hur de tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värdena ska tas till vara.

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR KORREKTA?

SANT FALSKT
Varsamhetsbestämmelser betecknas med bokstaven ”k” preciserad med indexsiffra.
Varsamhetsbestämmelser kan ge fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som bestämmelsen medför.
Varsamhetsbestämmelser kan omfatta såväl byggnaders exteriör som interiör.
Syftet med varsamhetsbestämmelser är att tydliggöra vilka karaktärsdrag och värden hos byggnaden som varsamheten speciellt ska inriktas på.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4