image description

Byggnadsminne

Det finns två typer av byggnadsminnen i Sverige. Den vanligaste är enskilda (privatägda) byggnadsminnen som har länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Den andra typen är statliga byggnadsminnen och för dem är det Riksantikvarieämbetet som är tillsynsmyndighet.

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR KORREKTA?

SANT FALSKT
Byggnadsminnen är alltid utvalda mot fastighetsägarens vilja.
Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet för statliga byggnadsminnen.
Enskilda byggnadsminnen skyddas enligt Kulturmiljölagen (1988:950).
I Sverige finns fler än 20 000 enskilda byggnadsminnen.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4