image description

Varsamhetskrav

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Vilka påståenden är korrekta?

SANT FALSKT
Varsamhetskravet gäller bara för särskilt värdefull bebyggelse.
Det är byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden som ska tas tillvara.
Endast utvändiga ändringar omfattas av varsamhetskravet.
I egenkontrollplanen ska det framgå att kravet på varsamhet uppfylls.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4