Lovligt!

Webbplatsen Lovligt har skapats genom det norsk-svenska interreg-projektet Husnyckeln. Syftet med Husnyckeln har varit att värna och utveckla kulturmiljöer i Nordens Gröna Bälte genom kunskapsförmedling och information om byggnadskultur och byggnadsvård.

Husnyckeln har samarbetat med husägare, hantverkare, politiker och tjänstemän i lokal och regional förvaltning. Workshops och seminarier har genomförts bland annat för kommuners bygglovsarkitekter och byggnadsinspektörer. Som en fortsättning av två kurstillfällen för kommunhandläggare i Åre våren 2013 har denna webbplats skapats.

Lovligt är en sammanställning av begrepp, styrmedel och lagar som berör kulturvärden inom bygglovsprocessen. Inom byggnadsnämndernas arbeta med bygglovfrågor och anmälningspliktiga åtgärder är det många olika krav som ska tillgodoses. Utformningskrav, tekniska egenskapskrav, brandskydd, energihushållning och tillgänglighet är exempel på krav som ska uppfyllas. Men här står enbart kulturvärden i fokus. Webbplatsen Lovligt utgår från varsamhetskravet och förvanskningsförbudet med avsikten att samla denna aspekt av bygglovsprocessen på ett ställe.

Vi ser en möjlighet att utveckla denna webbplats mer och betraktar det nuvarande innehållet som en betaversion. Därför tar vi gärna mot kommentarer kring webbplatsen. Skicka gärna din åsikt om innehållet till varsamt@jamtli.com.

Ett annat av Husnyckelns arbete som riktade sig mot hantverkare har resulterat i webbplatsen varsamt. Den vänder sig i första hand till unga hantverkare och elever som studerar på gymnasieskolans byggprogram. Kursen är utformad för att öka kompetensen att arbeta med det byggda kulturarvet. Varsamt finns både på norska och på svenska med den svenska webbadressen www.varsamt.org.

I projektet Husnyckel ingick Stiftelsen Jamtli, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Länsstyrelsen Västernorrland och Trøndelag Folkemuseum – Sverresborg.

Artikeln publicerades 08/13, 2013.