image description

Ändrad lovplikt

Genom bestämmelser i detaljplan eller i områdesbestämmelser kan lovplikten ändras för vissa åtgärder. Detta gäller för såväl bygglov, marklov som rivningslov.

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR KORREKTA?

SANT FALSKT
Utvidgad lovplikt kan stå inskrivna i detaljplan eller i områdesbestämmelser.
Utvidgad lovplikt kan innebära att fastigheten inte får säljas.
Bygglovsplikten kan ökas för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus.
Om en antikvarisk förundersökning upprättats för fastigheten gäller inte den utvidgade lovpikten.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4