image description

Kulturmiljöprogram

Många av landets kommuner har tagit fram speciella kulturmiljöprogram. Programmen pekar ut miljöer som ger en bild av kommunens historia och som anses särskilt viktiga att vårda och bevara.

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR KORREKTA?

SANT FALSKT
Kulturmiljöprogram behandlar endast 1900-talets historia, med särskild inriktning mot industriminnen.
Kulturmiljön är en oändlig resurs.
Bebyggelsemiljöer och enskilda byggnader som pekats ut i kulturmiljöprogram som ”särskilt värdefulla” omfattas av förvanskningsförbudet enligt PBL 8 kap. 13 §.
Ett kulturmiljöprogram pekar ut miljöer som är särskilt värdefulla att bevara.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4