image description

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan. Avsikten kan vara att uppfylla översiktsplanen eller se till att riksintressena tillgodoses.

VILKA PÅSTÅENDEN ÄR KORREKTA?

SANT FALSKT
Områdesbestämmelser kan användas för att minska eller utöka bygglovplikten.
Rivningsförbud kan anges i områdesbestämmelser.
Områdesbestämmelser betecknas med bokstaven ”q” preciserad med indexsiffra.
Bestämmelserna kan peka ut och skydda byggnader och tomter som är ”särskilt värdefulla” av bland annat historiska och miljömässiga skäl.
ANTAL RÄTT
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AV 4