Att tackla processen

Steg för steg tar sig en ansökan genom bygglovsprocessen. Vid olika tillfällen i förloppet ska kulturvärden beaktas. Nedan finns tre flöden som visar hur handläggningen går till genom både bygglovsprocessen och byggskedet. Via symbolerna kan du titta närmare på ett skede och testa dina kunskaper.

 • Välj flödet inom eller utanför detaljplanelagt område?
 • Markera om du vill visa flödet med förhands- eller villkorsbesked.
 • Anmälningspliktig åtgärd visar endast hur byggskedet kan handläggas.
INOM DETALJPLAN
 • infoFÖRHANDS-
  BESKED
 • infoHandläggning av förhands-
  besked
 • Beslut om förhandsbesked
 • BYGGLOV
 • infoHandläggning av bygglov
 • Beslut om bygglov
 • infoTekniskt samråd
 • Startbesked
 • Arbetsplats-
  besök
 • infoSlutsamråd
 • SLUTBESKED
 • infoVILLKORS-
  BESKED
 • infoHandläggning av villkors-
  besked
 • Besked om villkorsbesked
 • BYGGLOV
 • infoHandläggning av bygglov
 • Beslut om bygglov
 • infoTekniskt samråd
 • Startbesked
 • Arbetsplats-
  besök
 • infoSlutsamråd
 • SLUTBESKED
 • BYGGLOV
 • infoHandläggning av bygglov
 • Beslut om bygglov
 • infoTekniskt samråd
 • Startbesked
 • Arbetsplats-
  besök
 • infoSlutsamråd
 • SLUTBESKED
UTANFÖR DETALJPLAN
 • infoFÖRHANDS-
  BESKED
 • infoHandläggning av förhands-
  besked
 • Beslut om förhandsbesked
 • BYGGLOV
 • infoHandläggning av bygglov
 • Beslut om bygglov
 • infoTekniskt samråd
 • Startbesked
 • Arbetsplats-
  besök
 • infoSlutsamråd
 • SLUTBESKED
 • infoVILLKORS-
  BESKED
 • infoHandläggning av villkors-
  besked
 • Besked om villkorsbesked
 • BYGGLOV
 • infoHandläggning av bygglov
 • Beslut om bygglov
 • infoTekniskt samråd
 • Startbesked
 • Arbetsplats-
  besök
 • infoSlutsamråd
 • SLUTBESKED
 • BYGGLOV
 • infoHandläggning av bygglov
 • Beslut om bygglov
 • infoTekniskt samråd
 • Startbesked
 • Arbetsplats-
  besök
 • infoSlutsamråd
 • SLUTBESKED
ANMÄLNINGSPLIKTIG ÅTGÄRD
 • infoANMÄLAN
 • infoTekniskt samråd
 • Startbesked
 • Arbetsplats-
  besök
 • infoSlutsamråd
 • SLUTBESKED