image description

Patina

Patina balanserar på en flytande gräns mellan det som kan ses som antingen slitage eller just patina. Patina är spår av historien och kan illustreras av en väderpinad träpanel, en trappa som har nötts av otaliga fötter genom åren eller av en något skev byggnad. Patinan ger liv åt en byggnad just genom att den vittnar om husets levnad. Det kan vara små detaljer som skapar patina och därför är det viktigt att definiera detta och bevara om så är möjligt.

Sol, vind och vatten
En panel byggd av brädor som med åren har nötts av väder och vind. Den har fått en särskild yta och ett uttryck som berättar om just detta. Om år som har gått, solbränt och vittrat, det ger en upplevelse av tiden och av naturen, av något levande och organiskt som skapar en estetisk dimension.

Att något ser nött ut behöver inte betyda att det är trasigt eller i dåligt skick.