image description

Förstärkande värden

Följande motiv kan motivera, förtydliga och förstärka de olika värdena.

Kvalitet
Inom detta motiv ryms dels ett väl genomfört hantverksmässigt utförande med omsorg om detaljer och materialval. Här finns också en mera estetiskt aspekt som ser på utformning och material utifrån känsla och skönhet.

Autenticitet
Detta motiv baseras på konstaterbar orördhet och äkthet men det kan också baseras på en mera subjektiv upplevelse av äkthet och ålder vilket gör det till ett relativt begrepp.

Pedagogiskt värde
Det pedagogiska värdets funktion handlar om att lyfta fram konkreta fakta och detaljer för att på så sätt förstärka framförallt de olika historiska grundmotiven.

Sällsynthet
Riktigt gammal bebyggelse såsom medeltida byggnader får ofta det förstärkande värdet sällsynthet tillskrivet för att förstärka ett bevarandevärde. Men det kan också tillskrivas yngre bebyggelse särskilt om det är byggnader eller bebyggelse som representerar speciella företeelser.

Representativitet
Representativitet kan handla om att hitta vilken byggnad bland flera som är mest representativ för en viss arkitekturstil. Det kan också verka förstärkande för byggnader som det finns få av, då som representativitet för ett visst byggnadsskick eller en social företeelse. Bedömningen sker utifrån olika perspektiv: nationellt, regionalt och lokalt.