image description

Miljöskapande värde

Detta värde kan stå för sig som ett huvudkriterium eller tillsammans med andra värden. Det kan handla om enskilda byggnader som genom sitt läge i stadsbilden är viktiga för den omgivande miljön. Men det kan också handla om en enhetlighet av bebyggelse som tillsammans skapar en sammanhållen miljö där det arkitektoniska uttrycket hänger samman med dess omgivande miljö utifrån topografi och vegetation.

Bostadsområdet Öster om Heden
Öster om Heden är ett bostadområde i Göteborg som är byggt under slutet av 1980-talet. Det representerar postmodernistiskt arkitektur med stor variation för att skapa omväxling, med förskjutna volymer både på höjden och bredden samt dekorativa detaljer i fasaden. Byggnaderna tillsammans skapar ett sammanhållet arkitektoniskt uttryck som i sin tur utmärker sig mot den omgivande miljön. Närmast gatan finns en variation i fasadöppningar och kring entréer vilket bryter ner den storskaliga miljön.

Området är byggt i en fyrkantig form kring en innergård vilket i sig skapar en sammanhållen miljö som sedan förstärks genom byggnadernas material och färgsättning på detaljer såsom balkonger