image description

Konstnärligt värde

Detta värde grundar sig i en byggnads arkitektoniska uttryck utifrån utsmyckningar i fasaden. Fasadskulpturer, mosaik men även invändiga målningar är exempel på konstnärliga utsmyckningar.

Postkontoret med ”Paket i långa banor”
”Paket i långa banor” är ett konstverk av konstnären Lennart Rodhe. Konstverket skapades mellan 1949 – 1952 och är sammansatt av glaserat tegel. Då väggmålningen skapades användes lokalen som postkontor, numera används lokalen där väggen finns som personalmatsal. Pakethantering fungerade som en inspirationskälla för hur konstverket utformades. Kombinationer av enkla geometriska former i olika färgfält ska illustrera rörelse och rytm kring just pakethantering.

Konstverket ger en upplevelse av byggnadens tidigare funktion och berättar om tiden då konstverket kom till. Det visar på hur hantverk och det visuella, estetiska framhäver varandra.