image description

Kontinuitetsvärde

Detta värde definieras utifrån byggnader eller miljöer som har funnits under en längre tid och som på så sätt förmedlar en kontinuitet i den bebyggda miljön. Det innebär inte att en bebyggd miljö måste ha sett likadan ut genom åren. Byggnader har tillkommit men införlivats med de tidigare och det går att se hur staden har vuxit och utvecklats.

Jämtlands fältjägarregemente med årsringar
Kasernbyggnaderna vid regementet I5 i Östersund stod färdigbyggda 1911 och invigdes den 8 april samma år. Varje kasern uppfördes i fyra våningar, en våning för varje kompani vid regementet. Ritningar till kasernbyggnaderna utarbetades som standardritningar för kasernbyggnader, då denna typ av byggnad skulle byggas på ett flertal ställen i landet. Erik Josephson var arkitekten som ritade byggnaderna. Han inspirerades av den franska klassicismens återhållsamhet och formelement som rustiksocklar, pilastrar, gördellister och friser. Kring kasernbyggnaderna byggdes mindre byggnader, alla med specifika funktioner såsom gymnastikhus, matinrättning, stall, gevärsförråd osv.

Därefter har flera byggnader tillkommit inom området och olika tidsperioder går att urskilja i den fysiska miljön. Byggnader har även rivits och kommit att ersättas av andra men kasernbyggnaderna är ett bestående inslag och skapar därmed en kontinuitet i den bebyggda miljön.

Byggnadernas funktion har ändrats men genom en enhetlighet och struktur i området så förmedlas fortfarande dess ursprungliga användning som militärområde.