image description

Byggnadshistoriskt värde

En byggnads ålder och utveckling över tid, där det går att utläsa olika tidsåldrar är parametrar för detta värde. Det kan handla om en byggnad som är representativ för en större kategori av liknande byggnader men det kan också handla om en byggnad som är unik i sitt slag.

Medeltida bönhus eller förvaringsbod?
Boddas bönhus är en unik byggnad utifrån sin ålder. Det är ett av Sveriges äldsta timrade hus och det äldsta i landskapet Jämtland. Byggnaden är dendrokronologiskt daterat till något år efter 1291. Byggnaden ska enligt legenden byggts av Bodda, en kvinna som kom till trakten från Norge och som byggde bönhuset som områdets första kristna kapell. Vid sin död begravdes hon bredvid bönhuset och skelettbitar ska ha hittats vid huset. Byggnaden flyttades 1912 från Bodsjöbyn till den plats där det står idag, vid Bodsjö kyrka.

Byggnaden ger kunskap om medeltida timringstekniker men framförallt ger den ett svindlande tidsperspektiv. Byggnaden fick ett provisoriskt plåttak när vedtaket började läcka in vatten.