image description

Byggnadsteknikhistoriskt värde

För detta värde ligger fokus på tekniken vid uppförandet av en byggnad eller bebyggelse. Det kan handla om nya innovationer för byggteknik eller material och metod. Förstärkande för värdet är om det går att utläsa i byggnaden hur den ursprungliga tekniken har använts. Detaljernas betydelse för helheten liksom autenticitet i materialet förstärker värdet.

Tegeltaket berättar
Bilden visar ett hus på Gotland med enkupigt lertegel. Den enkupiga tegelpannan har tillverkats i Sverige sedan 1600-talet och har därmed en lång tradition bakom sig. Det är troligen handslaget tegel då det var det vanligaste sättet att tillverka tegel på fram till slutet av 1800-talet.

Teglet på taket kan vara tillverkat på ett tegelbruk någonstans på Gotland. Det är vanligt för äldre tegeltak att teglet tillverkades på ett närliggande tegelbruk. Det berättar i sin tur om en industriepok och ett sätt att tillverka taktegel som knappt längre finns kvar.

Teglet kan också vara importerat från utlandet. En del äldre tegel framförallt i södra och västra Sverige är importerat. Genom att jämföra tegel från olika platser och se på dess tegelstämplar kan man få en uppfattning om hur teglet har spridits. Stämplar kan också visa om tegel har tillverkats länge på samma plats och om det är handslaget, strängpressat eller formpressat.

Taktegel är ett hållbart material då leror av god kvalitet används till taktegel. Det är också ett keramiskt material som är naturligt och levande. Så länge en tegelpanna är hel förekommer det inte att vatten rinner igenom. Tegel har också förmågan att suga upp och ventilerar ut kondensfukt.

Ett äldre tegeltak är fint att betrakta samtidigt som det är ett miljövänligt och beständigt material som åldras vackert med skiftningar svåra att efterlikna. Ett gammalt tak är därför värt att vårda och bevara även för sin egen skönhets skull.