image description

Handläggning av förhands-
besked

HANDLÄGGNING AV FÖRHANDSBESKED

Förhandsbesked inom detaljplanelagt område är relativt ovanligt eftersom detaljplanen i sig är en sorts förhandsbesked. Men det finns tillfällen då byggherren inte vill kosta på en projektering utan att känna sig säker på att det går att bygga på platsen. Förhandsbesked kan behövas om detaljplanen är gammal eller alltför schematisk. När förhandsbeskedet ska handläggas är det bra att ta reda på om platsen och närliggande bebyggelse är skyddad av eller omfattas av någon av nedanstående punkter.

Klicka på punkterna nedan och testa dina kunskaper!
Ta därefter reda på vad som gäller för den aktuella platsen!