image description

Handläggning av förhands-
besked

Handläggnings av förhandsbesked

Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Platsen och närliggande bebyggelse kan vara skyddat av och omfattas av någon av nedanstående punkter.

Klicka på punkterna nedan och testa dina kunskaper!
Ta därefter reda på vad som gäller för den aktuella platsen!