image description

FÖRHANDS-
BESKED

Får vi bygga här?

Innan en bygglovsansökan lämnas till kommunen kan man ansöka om ett förhandsbesked. Det är frivilligt att söka ett sådant men i vissa fall är det värdefullt innan tid och pengar läggs ner på en bygglovsansökan. Beskedet ska ange om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Förhandsbesked är vanligast när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område, men de förekommer även inom detaljplanelagda områden.