image description

Personhistoriskt värde

Byggnader där berömda personligheter har vuxit upp eller levt och verkat kan tillskrivas detta värde. Byggnaden kan ses som en bakgrund och förklaring till personens inspiration och skapande. Det har varit en berömd persons livsmiljö och om miljön är som den ursprungligen var då personen i fråga levde förstärker denna autenticitet ofta värdet.

Astrid Lindgrens barndomshem
På gården Näs föddes Astrid Lindgren och växte upp under tidigt 1900-tal. Byggnaden har inte förändrats särskilt mycket sedan Astrid Lindgrens barndom och Astrid Lindgren själv återställde nedervåningens interiör till ursprungligt skick. Gården och dess omgivning ger en bild av varifrån inspirationen till en del av hennes berättelser och miljöer kommer ifrån.

Vetskapen om att Astrid Lindgren har vuxit upp här på en gård i Småland och att detta avspeglas i en del av hennes berättelser skapar ett personhistoriskt värde åt gården.