image description

Handläggning av bygglov

Handläggning av bygglov

Det aktuella området kan omfattas av någon av nedanstående begrepp. Klicka på punkterna och testa kunskapen. Ta därefter reda på vad som gäller för den aktuella platsen!

Antikvarisk förundersökning
Behövs antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning för att ta ställning till bygglovet?

Kontroll kulturvärden
Kommer sakkunnig kontrollant kulturvärden behövas i byggprocessen?